Polityka prywatności Immanuel Albertinen Diakonie

Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH i jej spółki przywiązują ogromną wagę do ochrony Państwa danych podczas korzystania ze stron internetowych immanuel.de. Dlatego skonstruowaliśmy naszą ofertę internetową tak, by korzystanie z niej zasadniczo było możliwe przy zachowaniu anonimowości.

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres itp. nie będą gromadzone, chyba że informacje te zostaną przez Państwa podane dobrowolnie, na przykład w formularzu kontaktowym. Używamy Państwa danych zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Poniżej informujemy, jakie dane gromadzimy, do czego i w jakim celu je wykorzystujemy.

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies narzędzi analitycznych. Chodzi tu szczegółowo o:

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie umieszczonych na stronie filmów z serwisu Youtube z zastosowaniem rozszerzonego trybu prywatności, tzn. No-Cookie-URL. Podczas oglądania filmów z Youtube i używania elementów stereowania playera, Youtube może ewentualnie wykorzystać pliki cookies. 
Proszę mieć na uwadze:

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie narzędzi analitycznych Google Analytics i filmów Youtube w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, nie będą mogli Państwo korzystać z tej strony internetowej.

1. Anonimowe gromadzenie i przetwarzanie danych

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe w obrębie domeny immanuel.de bez informowania nas o tym, kim Państwo są.
W trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej może zostać przeprowadzona statystyczna ocena Państwa sposobu korzystania z zasobów internetowych. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookies i tzw. programów do analizy. Analiza sposobu korzystania przez Państwa z Internetu zazwyczaj przeprowadzana jest anonimowo; zidentyfikowanie Państwa na podstawie sposobu korzystania z Internetu jest niemożliwe. Mogą Państwo nie zgodzić się na taką analizę albo uniemożliwić jej przeprowadzenie poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat oraz informacje dotyczące możliwości wniesienia sprzeciwu znajdą Państwo w dalszej części tekstu.

a) Protokoły serwera WWW

Podobnie jak w przypadku niemal wszystkich stron internetowych serwer, na którym znajdują się nasze strony internetowe (dalej zwany „serwerem WWW”), podczas przeglądania przez Państwa naszych stron internetowych automatycznie zbiera od Państwa informacje w celu zaprotokołowania wyników dotyczących bezpieczeństwa. Oznacza to, że przy każdym otworzeniu bądź próbie otworzenia strony lub pliku na tym serwerze dane zapisywane będą w pliku protokołu (logfile), który przekaże nam Państwa przeglądarka. 

Przy każdym otworzeniu zapisywany będzie poniższy zestaw danych: 
 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • adres odsyłający referrer URL (poprzednio odwiedzona strona)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • data i godzina zapytania do serwera
 • nazwa i URL wywołanego pliku
 • ilość przekazanych danych
 • status dostępu serwera WWW (plik przekazany, nie znaleziono pliku, komenda nie wykonana, ewentualnie nieudane wywołanie strony itp.) 

Cel protokołowania

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych poniżej celów gromadzenia danych: Zapisane dane wykorzystywane są do celów identyfikacji i śledzenia niedozwolonych prób dostępu i udanych prób dostępu do serwera WWW. Poza tym dane wykorzystywane są wyłącznie do sporządzania zanonimizowanych statystyk dostępu w celu optymalizacji oferty internetowej. Nie sporządza się profili dostępowych. Zgromadzone dane nie są łączone z innymi źródłami danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków dotyczących Państwa osoby.

Okres przechowywania

Zaprotokołowane dane są przechowywane i regularnie usuwane, chyba że zidentyfikowane nadużycie systemu stanowi przedmiot ścigania w sprawie cywilnej lub karnej z powództwa autora.

Analiza danych

Analiza danych dokonywana jest dla stron internetowych w obrębie domeny immanuel.de przez osoby odpowiedzialne za infrastrukturę w dziale technologii medycznej, technologii informacyjnej oraz zarządzania procesami Immanuel Dienstleistungen GmbH oraz ewentualnie przez osoby odpowiedzialne za stronę internetową w dziale komunikacji przedsiębiorstwa Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH.

b) Pliki cookies

Część stron internetowych wykorzystuje tzw. pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są pobierane na Państwa komputer i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Służą do tego, by nasza oferta była przyjaźniejsza dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza.

Rodzaje cookies

Większość używanych przez nas cookies to tzw. pliki sesyjne („session cookies”). Po opuszczeniu przez Państwa naszej strony są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia przez Państwa. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy okazji Państwa kolejnej wizyty.

Zapobieganie instalacji cookies i ich kontrola

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, by otrzymywać informacje o umieszczaniu cookies oraz zezwalać na ich używanie tylko w poszczególnych przypadkach, wykluczyć akceptowanie cookies w określonych przypadkach lub w ogóle, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies działanie tej strony internetowej może być ograniczone.

Cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej albo udostępniania określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka) są zapisywane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes w zapisywaniu cookies celem bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. W przypadku zapisywania innego typu plików cookies (np. cookies służących do analizowania sposobu, w jaki korzystają Państwo z Internetu), zostanie to poniżej odrębnie omówione.

c) Narzędzie do analizy

Wyszczególnione poniżej, używane przez nas techniki śledzenia wykorzystywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tym, że stosujemy techniki śledzenia do sporządzania statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, a także w celu dokonania oceny umożliwiającej jej optymalizację. W ten sposób zapewniamy zgodną z oczekiwaniami formę oraz ciągłą optymalizację naszych stron internetowych.

Narzędzie do śledzenia  Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej zazwyczaj przekazywane są na jeden z serwerów Google w USA i tam zapisywane. Zasadniczo zapisywanie odbywa się nie w oparciu o użytkowników, ale wyłącznie w oparciu o adresy IP. Na tych stronach gromadzenie adresów IP odbywa się w trybie anonimowym.

Google Analytics umożliwia nam identyfikację strony, z której trafili Państwo na nasze strony internetowe, a także stron internetowych, które wywołują Państwo w ramach naszej witryny.

Podczas sesji zapisywane są następujące dane:
 • liczba i zakres wywołanych stron
 • czas wywołania strony
 • jeżeli pliki cookies nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji - liczba powtórnych wizyt na danej stronie internetowej
 • dostęp za pośrednictwem wyszukiwarek i używane hasła wyszukiwawcze
 • adres odsyłający referrer URL (poprzednio odwiedzona strona)

Dane te wykorzystujemy do celów statystycznych oraz do analizy korzystania z Internetu, co pozwala nam na dalszy rozwój i ulepszanie naszych stron internetowych. Zapisywanie cookies Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że Państwa adres IP użytkownika w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest skracany przed jego przekazaniem na serwery Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełne adresy IP przekazywane są na serwer Google w USA i tam skracane. Do celów skracania IP na tej stronie kod śledzenia dla Google Analytics został rozszerzony o „gat._anonymizeIp();” w celu anonimizacji adresów IP, dokonywanej przez usunięcie ostatniego oktetu adresu IP w opisany powyżej sposób.

Na zlecenie operatora strony Google będzie wykorzystywać te informacje, by dokonać oceny sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu usług na rzecz operatora strony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Brak zgody na gromadzenie danych

Korzystając z tej strony internetowej oświadczają Państwo, że zgadzają się na przetwarzanie dotyczących Państwa danych zgromadzonych przez Google w opisany wcześniej sposób i we wskazanym wcześniej celu.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na opisane wcześniej gromadzenie i ocenę danych przez Google, mają Państwo różne możliwości:

a) Ustawienia przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies działanie tej strony internetowej może być ograniczone.

b) Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google generowanych przez cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej (w tym Państwa adresu IP) pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych dostępne są pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

c) Opt-Out-Cookie

Mogą Państwo podjąć decyzję, czy zezwolić na używanie w Państwa przeglądarce przeznaczonego do analizowania sieci pliku cookie celem umożliwienia operatorowi strony gromadzenia i analizy różnych danych statystycznych.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając w poniższy link. Uruchomiony zostanie plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości. W przypadku usunięcia plików cookies z komputera, usunięty zostanie także plik Opt-Out-Cookie, w związku z czym w razie potrzeby wymagana będzie jego ponowna aktywacja.

Dane dotyczące Państwa wizyty na tej stronie aktualnie gromadzone są przez Google Analytics. Proszę kliknąć tutaj, by zapobiec dalszemu gromadzeniu danych dotyczących Państwa wizyty: Dezaktywacja Google Analytics

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Aby organizacyjnie zapewnić spełnienie surowych wytycznych Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych oraz niemieckiej Ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z usługi Google Analytics w pełni stosujemy się do surowych wytycznych niemieckich organów ochrony danych osobowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to szczegółowe informacje osobiste i rzeczowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, na przykład: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, będziemy zbierać tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do korzystania z naszej usługi.

Zasadniczo pozyskujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, jeżeli udostępniają je nam Państwo dobrowolnie i z własnej inicjatywy. Ma to przykładowo miejsce, gdy przesyłają nam Państwo swoje dane kontaktowe wysyłając zapytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego, w związku z prośbą o materiały informacyjne, zgłoszeniem udziału w wydarzeniu, zapisywaniem się na newsletter albo przesłaniem e-maila itp.

Zapisywanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Przekazane nam przez Państwa dobrowolnie dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w granicach Republiki Federalnej Niemiec w celach wskazanych w punkcie 3. Przekazane nam w ten sposób przez Państwa dobrowolnie dane przekazujemy osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy działania takie mieszczą się w zakresie celu gromadzenia danych.

Dane osobowe są usuwane natychmiast, gdy tylko ich znajomość przestaje być potrzebna do realizacji celu przechowywania, zaś usunięciu bądź zniszczeniu odnośnych dokumentów nie stoi na przeszkodzie żaden prawny lub ustawowy obowiązek do przechowywania.

Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej formularza. Konieczne jest przy tym podanie poprawnego adresu e-mail, co pozwoli nam na określenie, od kogo pochodzi zapytanie oraz na udzielenie Państwu odpowiedzi. Udzielanie dalszych informacji ma charakter dobrowolny. Gdy kierują Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, podane w nim Państwa dane wraz z danymi kontaktowymi są przez nas przechowywane w celu przetwarzania zapytania oraz na wypadek pytań dodatkowych; odpowiedzi na zapytania udziela właściwy dział Immanuel Albertinen Diakonie.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną informację e-mailem na adres unternehmenskommunikation@immanuelalbertinen.de. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które zostały zrealizowane przed cofnięciem zgody, pozostaje nienaruszona przez wycofanie udzielonej zgody.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, nie wycofają zgody na ich przechowywanie albo do chwili, w której cel przechowywania tych danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu opracowywania Państwa zapytania). Przepisy prawa o charakterze imperatywnym – w szczególności terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zamawianiu materiałów informacyjnych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgromadzone poprzez formularze kontaktowe dane osobowe przekazujemy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach wykonywania umowy, na przykład przekazujemy je przedsiębiorstwom, którym powierzamy dostarczanie żądanych materiałów. Przekazywanie danych w szerszym zakresie nie odbywa się albo odbywa się jedynie wówczas, gdy wyrazili Państwo zgodę na ich przekazywanie. Nie ma miejsca przekazywanie Państwa danych osobom trzecim bez wyraźnego zezwolenia, na przykład w celach reklamowych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, którego treść zapewnia możliwość przetwarzania danych celem wykonywania umowy lub działań poprzedzających umowę. Zgromadzone dane klientów są usuwane po zakończeniu realizacji zlecenia lub wygaśnięciu stosunku handlowego. Ustawowe terminy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

b) Anonimowy formularz rezerwacji terminów online

Na naszych stronach internetowych dostępne są formularze rezerwacji terminów online służące do rezerwacji terminów wizyt w celu uzyskania porady oraz usług tłumaczy. Korzystanie z nich ma charakter całkowicie anonimowy, nie przewiduje się i nie wymaga podawania danych osobowych. W polu uwag mogą Państwo dobrowolnie podać dalsze informacje dotyczące terminu.

Jeżeli przekażą nam Państwo dane osobowe za pośrednictwem anonimowego formularza rezerwacji terminów, Państwa dane z formularza łącznie z wybranym przez Państwa terminem zostaną przez nas zapisane w celu przetwarzania Państwa rezerwacji oraz będą przetwarzane przez odpowiednich doradców i tłumaczy. Dane z anonimowego formularza rezerwacji wizyt online nie są łączone z innymi danymi osobowymi.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się w oparciu o art. 6 ust. lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną informację e-mailem na adres unternehmenskommunikation@immanuelalbertinen.de. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które zostały zrealizowane przed cofnięciem zgody, pozostaje nienaruszona przez wycofanie udzielonej zgody.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, nie wycofają zgody na ich przechowywanie albo do chwili, w której cel przechowywania tych danych przestanie istnieć (np. po zarezerwowanym przez Internet terminie wizyty). Przepisy prawa o charakterze imperatywnym – w szczególności terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

c) Dane przekazywane w związku z newsletterem

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać oferowany na naszych stronach internetowych newsletter, potrzebny będzie nam Państwa adres e-mail oraz, w ramach tzw. procedury „double opt-in”, potwierdzenie, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail oraz że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie gromadzimy innych danych. Mogą Państwo dobrowolnie podać inne dane, takie jak forma zwracania się, tytuł, imię lub nazwisko. Będą one wykorzystywane wyłącznie do wygenerowania spersonalizowanej formy zwracania się do Państwa w newsletterze.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazane przez Państwa dobrowolnie dane zapisywane są w centralnej bazie danych; wykorzystuje się je wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazuje się ich osobom nieupoważnionym. 

Procedura „double opt-in”

W celu potwierdzenia, że są Państwo właścicielami danego adresu e-mail i że samodzielnie zaabonowali Państwo newsletter, po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej otrzymają Państwo wiadomość na podany adres e-mail. W mailu tym poprosimy Państwa o kliknięcie zawartego w nim linku i potwierdzenie w ten sposób, że chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili.

Wycofanie zgody dotyczącej newslettera

Zgodę udzieloną na przechowywanie danych i adresu e-mail, a także wykorzystywanie tychże w celu przesyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać, na przykład poprzez link „Wypisz się” w stopce każdego newslettera, pisemnie drogą pocztową na adres Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH, Unternehmenskommunikation, Am Kleinen Wannsee 5 A, 14109 Berlin, Niemcy albo przez faks przesłany na numer +49 30 80505-847 bądź poprzez e-mail na adres newsletter@immanuelalbertinen.de. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które zostały zrealizowane przed cofnięciem zgody, pozostaje nienaruszona przez wycofanie udzielonej zgody.

Usuwanie danych przekazywanych w związku z newsletter

Przekazane nam w celu otrzymywania newslettera dane będą przez nas przechowywane do chwili Państwa rezygnacji z otrzymywania newslettera, zaś po zakończeniu abonowania newslettera zostaną przez nas usunięte.

d) Zgłaszanie udziału w wydarzeniach

W przypadku zgłoszenia udziału w wydarzeniach, takich jak np. imprezy branżowe, do celów związanych z rejestracją zgłoszenia oraz realizacją wydarzenia potrzebne są nam Państwa dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres, instytucja/firma, adres e-mail, numer telefonu. Zgłaszając udział należy podać kompletne informacje oznaczone jako obowiązkowe. W przeciwnym razie Państwa zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Zgłaszanie udziału w imprezach branżowych odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz internetowy albo e-mail lub drogą tradycyjną poprzez formularz faksu. Podane w chwili zgłaszania udziału dane zostaną przekazane odpowiedzialnemu organizatorowi z placówki Immanuel Albertinen Diakonie organizującej dane wydarzenie, gdzie będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją wydarzenia.

W celu przesyłania Państwu ważnych informacji, takich jak potwierdzenie zgłoszenia, ewentualne informacje dotyczące uiszczenia opłaty należnej z tytułu zgłoszenia itp., korzystamy z adresu e-mail oraz adresu pocztowego podanego w chwili zgłaszania udziału.

Wycofanie zgody w związku ze zgłoszeniami udziału w wydarzeniach

Przetwarzanie danych podanych w chwili zgłaszania udziału odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną informację e-mailem. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, które zostały zrealizowane przed cofnięciem zgody, pozostaje nienaruszona przez wycofanie udzielonej zgody.

Usuwanie danych zgłoszenia

W każdej chwili mogą Państwo zlecić organizatorowi modyfikację bądź usunięcie danych podanych dobrowolnie podczas zgłoszenia udziału w wydarzeniu poprzez e-mail, faks albo drogą pocztową. Dane rejestracji przechowywane są przez nas w czasie realizacji wydarzenia i regularnie usuwane. Ustawowe terminy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

e) Aplikowanie na oferty pracy

Aplikacje na opublikowane oferty pracy albo składane z własnej inicjatywy można dostarczać drogą pocztową albo elektroniczną poprzez e-mail. W przypadku przekazu elektronicznego przekazane dane i dokumenty będą przechowywane przez Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH w dziale zarządzania personelem. Ponadto dane i załączniki będą przekazywane dalej poszukującym pracowników instytucjom/działom w obrębie Immanuel Albertinen Diakonie i tam będą również przechowywane. Otrzymane dane i dokumenty nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim spoza instytucji należących do Immanuel Albertinen Diakonie.

f) Dane osobowe małoletnich

Dzieci i młodzież do lat 16 bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie mogą przekazywać przez Internet żadnych danych osobowych. Proszę mieć na uwadze, że usługi, w związku z którymi gromadzone są dane osobowe, takie jak rejestracja w celu otrzymywania newslettera, korzystanie z formularzy kontaktowych, internetowe formularze zamówień i zgłoszenia udziału w wydarzeniach nie mogą być wykorzystywane przez młodzież do lat 16. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych osób do lat 16.

3. Używanie i przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niżej wymienione.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie, jeżeli:
 • udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na ich przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przekazywanie danych jest konieczne do celów dochodzenia, realizacji bądź obrony roszczeń oraz nie istnieje podstawa, by zakładać, że mają Państwo nadrzędny uprzywilejowany interes w nieprzekazywaniu tych danych,
 • przekazywanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
 • jest ono ustawowo dozwolone oraz zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit.b RODO niezbędne do realizacji stosunku umownego pomiędzy Państwem a nami.

Usługodawcy, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z następującymi usługodawcami: 

 • 3pc GmbH Neue Kommunikation – w zakresie technicznej i redakcyjnej obsługi serwera WWW
 • SC-Networks GmbH GmbH – w zakresie udostępniania formularzy zapisu na newsletter na stronie internetowej, hostingu centralnej bazy danych abonentów oraz obsługi wysyłania newslettera
 • Google Inc. – w zakresie udostępniania narzędzia Google Analytics ze zanonimizowanym adresem IP
 • Immanuel Dienstleistungen GmbH – w zakresie obsługi technicznej infrastruktury IT oraz hostingu

4. Umieszczone na stronie treści i narzędzia

Aby optymalizować dla Państwa nasze witryny internetowe pod kątem przyjazności dla użytkownika, wydajności i bezpieczeństwa, korzystamy z umieszczonych na stronie treści z innych źródel i narzędzi innych usługodawców. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniżej znajdą Państwo listę umieszczonych na stronie treści i narzędzi, użytych i przekazywanych danych osobowych i wskazówki w celu ograniczenia ich użycia.

a) Mapy Google

Ta strona korzysta z API Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z funkcji usługi Google Maps wymaga zapisania Państwa adresu IP. Informacje te zazwyczaj przekazywane są na serwer Google znajdujący się w USA i tam przechowywane. Operator tej strony nie ma wpływu na przekazywanie danych.

Google Maps używane są w celu odpowiedniego przedstawienia naszych ofert internetowych oraz ułatwienia lokalizacji wskazywanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b) Materiały z naszych mediów społecznościowych

Aby uatrakcyjnić naszą ofertę internetową, na naszych stronach internetowych umieszczamy filmy wideo z naszych własnych kanałów YouTube. Serwis internetowy YouTube gromadza, przetwarzaja i wykorzystuja dane osobowe we własnym zakresie i według własnego uznania. Filmy z YouTube' a mogą być integrowane ze stronami internetowymi Immanuel Albertinen Diakonie poprzez iframe. Poniżej wyjaśniamy, w jakiej formie się to odbywa:

Umieszczone na stronie filmy z YouTube

Na naszych stronach internetowych umieszczamy materiały wideo z YouTube, serwisu internetowego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („YouTube"). Umieszczamy filmy wideo z naszych własnych kanałów YouTube z zastosowaniem rozszerzonego trybu prywatności, tzn. jeżeli odwiedzą Państwo jedną z tych stron, nie dojdzie do przechowywania lub przekazywania żadnych danych osobowych.

Podczas oglądania filmów z Youtube i używania elementów stereowania playera, Youtube może ewentualnie wykorzystać pliki cookies. 

Podczas oglądania filmów z Youtube i używania elementów stereowania playera, Youtube może ewentualnie wykorzystać pliki cookies. Wtedy nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube, zaś cookie zostanie uruchomiona na stronie internetowej poprzez informację przekazywaną Państwa przeglądarce. W ten sposób serwer YouTube otrzyma informację o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. 

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoje konto w YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa sposobu korzystania z Internetu do Państwa osobistego profilu. W przypadku korzystania z funkcji wtyczki (np. poprzez kliknięcie przycisków oceny, funkcję komentarza) także te informacje zostaną przyporządkowane do Państwa konta na YouTube. Informujemy, że jako operator strony nie otrzymujemy informacji dotyczących treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez YouTube.

Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta w serwisie YouTube przed rozpoczęciem korzystania z tych stron internetowych. Nawet jeśli nie posiadają Państwo własnego konta w serwisie YouTube, nie można wykluczyć, że YouTube zapisuje Państwa adres IP.

Więcej informacji dotyczących gromadzenia danych użytkowników przez YouTube, związanych z tym Państwa praw i możliwości ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Używamy YouTube na naszych stronach aby uatrakcyjnić naszą ofertę internetową. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystając z tej strony oświadczają Państwo, że zgadzają się Państwo z treścią punktów „Używanie imframe z YouTube”. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, nie mogą Państwo korzystać z niniejszej witryny.

5. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, by chronić Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, częściową bądź całkowitą utratą, zniszczeniem, a także przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem rozwoju technologii.

Ograniczone bezpieczeństwo danych w Internecie i podczas korzystania z poczty elektronicznej

Stanowczo zwracamy jednak uwagę na to, że podczas przekazywania danych w Internecie, na przykład w przypadku komunikacji poprzez e-mail, mogą występować luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można wykluczyć możliwości nieupoważnionego dostępu osób trzecich do danych. Zachodzi ryzyko, że informacje zawarte w wiadomości e-mail oraz treść załączników, w tym także informacje poufne, mogą zostać przechwycone lub zniszczone podczas przekazywania, zaginąć albo dotrzeć do adresata z opóźnieniem.

Dane osobowe i poufne (na przykład dotyczące Państwa stanu zdrowia) powinny zasadniczo pozostawać tajemnicą i z tego względu nie należy ich nam przekazywać za pośrednictwem e-maila. W każdej chwili mogą się Państwo również skontaktować z nami drogą pocztową lub telefoniczną.

Szyfrowanie SSL

Ta strona ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania treści poufnych, na przykład w przypadku zapytań kierowanych do nas jako operatora strony poprzez formularz kontaktowy, korzysta z powszechnie stosowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a także po widocznym w polu adresu wyszukiwarki symbolu klucza lub kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL jest aktywne, przekazywane nam przez Państwa dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

6. Linki do stron zewnętrznych

Gwarancje niniejszego oświadczenia o ochronie danych dotyczą wyłącznie stron internetowych Immanuel Albertinen Diakonie; nie dotyczą one stron zewnętrznych podlinkowanych przez nas w treści oferty. Nie mamy wpływu na to, czy ich dostawcy przestrzegają ustawowych przepisów w zakresie ochrony danych. Z tego względu należy zawsze weryfikować treść oferowanych oświadczeń o ochronie danych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo: 

 • zgodnie z art. 15 RODO, domagać się informacji dotyczącej przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji dotyczącej celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym są lub będą udostępniane Państwa dane, planowanego okresu przechowywania, przysługującego prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania albo sprzeciwu, prawa do wniesienia skargi, informacji o źródle Państwa danych, o ile nie zostały one zebrane przez nas, a także zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem oraz ewentualnych dokładnych informacji szczegółowych na ten temat.
 • zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych, zapisanych przez nas Państwa danych osobowych albo ich uzupełnienia;
 • zgodnie z art. 17 RODO, do usunięcia zapisanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, spełniania obowiązku prawnego, ze względów interesu publicznego albo celem dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile kwestionują Państwo ich poprawność, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak rezygnują Państwo z ich usunięcia, my nie potrzebujemy dłużej tych danych, Państwo natomiast potrzebują ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo skargę w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO do żądania otrzymania od nas udostępnionych nam Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego albo ich przekazania innej stronie odpowiedzialnej; jeżeli żądają Państwo przekazania danych bezpośrednio innej stronie odpowiedzialnej, nastąpi to wyłącznie, o ile jest to możliwe pod względem technicznym.
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO – do cofnięcia w każdym czasie udzielonego nam uprzednio zezwolenia. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, które było przez nas prowadzone na podstawie rzeczonego zezwolenia.
 • zgodnie z art. 77 RODO – do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zazwyczaj organem nadzorczym dla kwestii związanych z ochroną danych jest Krajowy Inspektor Ochrony Danych w kraju związkowym, w którym zlokalizowana jest siedziba przedsiębiorstwa. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

a) Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją powody dla jego złożenia wynikające z Państwa wyjątkowej sytuacji albo jeżeli sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które będzie przez nas realizowane bez konieczności wskazania sytuacji szczególnej.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu, wystarczy przesłanie wiadomości e-mail na adres unternehmenskommunikation@immanuelalbertinen.de lub datenschutz@immanuelalbertinen.de.

b) Prawo do informacji, sprostowania, blokowania, usunięcia danych

We wszystkich sprawach związanych z prawem do informacji, sprostowania, blokowania, usunięcia danych jak również w innych kwestiach związanych z tematem danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować z podanym w stopce strony pełnomocnikiem do spraw ochrony danych.

W kwestiach ochrony danych związanych z pobytem w klinice proszę zwracać się bezpośrednio do właściwego pełnomocnika do spraw ochrony danych proprzes datenschutz@immanuelalbertinen.de.

Kontakt do pełnomocnika do spraw ochrony danych

Pełnomocnik do spraw ochrony danych w Immanuel Albertinen Diakonie:
 
W Hamburgu:

Süntelstraße 11 a, 22457 Hamburg, Niemcy

W Berlinie:

Am Kleinen Wannsee 5 A, 14109 Berlin, Niemcy

e-mail: datenschutz@immanuelalbertinen.de

 
Wersja z dnia: 12.05.2020 r.

W trakcie rozbudowywania naszych stron internetowych oraz wdrażania nowych technologii niezbędne może okazać się wprowadzenie zmian w treści niniejszych oświadczeń o ochronie danych. Z tego względu zalecamy regularne przeglądanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 
 
 
Alle Informationen zum Thema

Direkt-Links