Polityka prywatności Immanuel Albertinen Diakonie

Immanuel Albertinen Diakonie gGmbH i jej spółki przywiązują ogromną wagę do ochrony Państwa danych podczas korzystania ze stron internetowych immanuel.de. Dlatego skonstruowaliśmy naszą ofertę internetową tak, by korzystanie z niej zasadniczo było możliwe przy zachowaniu anonimowości.

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres itp. nie będą gromadzone, chyba że informacje te zostaną przez Państwa podane dobrowolnie, na przykład w formularzu kontaktowym. Używamy Państwa danych zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Poniżej informujemy, jakie dane gromadzimy, do czego i w jakim celu je wykorzystujemy.

1. Anonimowe gromadzenie i przetwarzanie danych

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe w obrębie domeny immanuel.de bez informowania nas o tym, kim Państwo są.
W trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej może zostać przeprowadzona statystyczna ocena Państwa sposobu korzystania z zasobów internetowych. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookies i tzw. programów do analizy. Analiza sposobu korzystania przez Państwa z Internetu zazwyczaj przeprowadzana jest anonimowo; zidentyfikowanie Państwa na podstawie sposobu korzystania z Internetu jest niemożliwe. Mogą Państwo nie zgodzić się na taką analizę albo uniemożliwić jej przeprowadzenie poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat oraz informacje dotyczące możliwości wniesienia sprzeciwu znajdą Państwo w dalszej części tekstu.

Zapisywanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Przekazane nam przez Państwa dobrowolnie dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w granicach Republiki Federalnej Niemiec w celach wskazanych w punkcie 3. Przekazane nam w ten sposób przez Państwa dobrowolnie dane przekazujemy osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy działania takie mieszczą się w zakresie celu gromadzenia danych.

Dane osobowe są usuwane natychmiast, gdy tylko ich znajomość przestaje być potrzebna do realizacji celu przechowywania, zaś usunięciu bądź zniszczeniu odnośnych dokumentów nie stoi na przeszkodzie żaden prawny lub ustawowy obowiązek do przechowywania.

 
 
 
Alle Informationen zum Thema

Direkt-Links